Kast mynt

Last ned spillebrett her.

Regler:
1. Del inn i grupper på tre og velg plassering i startfelt A, B eller C.
2. Kast med to mynter og flytt brikkene slik:
A. Hvis resultatet er to mynt, flytt brikke A en rute fram.
B. Hvis resultatet er en mynt og en kron, flytt brikke B en rute fram.
C. Hvis resultatet er to kron, flytt brikke C en rute fram.

3. La elevene spille noen omganger. Diskuter "Er spillet rettferdig?".

4. Drøft hvordan spillet fungerer og forklar hvorfor det blir sånn.


Kast mynt - Veien videre

5. Hvordan kan vi regne ut hvor mange prosent B vinner? Hvorfor er dette vanskelig å regne ut? Hvordan ville B sine vinnersjanser endret seg hvis banen ble lengre/kortere?

6. Bruk simuleringer til å finne et empirisk estimat for hvor mange ganger B vinner.